Liška Jan
e-mail: info@restgast.cz
Tel.: +420 608 029 755
IČ: 734 01 625
DIČ: 7810251889

Zdenek Řáda
Tel.: +420 776 626 810
Marketing


Poradenství v gastronomii a projekty

anglická verze anglická verze německá verze

HACCP

zpět na předchozí stránku

Se vstupem České Republiky do EU se změnila legislativa zabývající se předpisy k výrobě pokrmů ve všech gastronomických provozech. Největší změna nastala v zavádění kritických bodů ( HACCP pozn. Převzato z anglického výrazu Hazard Analysis Critical Control Points ).

Zákon ukládá všem provozovatelům, v našem případě, gastronomických zařízení za povinnost tyto body vytvořit a evidovat průběh kontrol ve své provozovně, neboli provádět vnitřní audit. Tato problematika bohužel opět trochu zaneprázdňuje provozovatele takových zařízení, kteří musí tuto povinnost akceptovat a dodržovat. Může se zdát, že vytváření kritických bodů a jejich zavádění do provozoven je složitá a zbytečná formalita, která bude jen obtěžovat a nebude k ničemu, opak je ale pravdou.

Vytváření a zavedení kritických bodů je určené na ochranu zdraví klientů navštěvující konkrétní podnik a na ochranu provozovatele před možnými postihy orgánů státní správy, kterým tak doloží, že v jeho provozovně nemohlo dojít k ohrožující situaci zdraví zákazníka. Tím systém chrání dobré jméno provozovny a její samotné existence.

Podstata zavádění kritických bodů do pro provozoven je uvědomění si možná rizika při výrobě pokrmů spojené se zdravím zákazníka a to právě na samém počátku výroby. Tam, kde by opravdu mohlo dojít k možné kontaminaci surovin, potravin, nebo pokrmů jako např. při skladování, přípravě jídel a expedici se zavádějí kritické body. Touto problematikou se zabývají velice kvalifikované firmy a instituce, které dokážou stručně a jasně vysvětlit a poradit jak tento systém zavést a dále jej spravovat a kontroly evidovat.

Proto také firma Restgast doporučuje se touto problematikou zabývat a nebránit se tomuto systému, jelikož je zřejmé, že zavádění kritických bodů pouze napomáhá k hladkému a bezproblémového provozu podniku, dobrému jménu firmy, dalšímu zlepšení standardu kvality poskytovaných služeb, které se v přímém důsledku odráží na konečném spotřebiteli resp. zákazníkovi a jeho spokojenosti, což je právě nejdůležitější faktor v dobře fungujícím a prosperujícím podniku.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© RestGast | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign Karlovy Vary

© RestGast | mapa webu | © Webdesign: 2M STUDIO s. r. o. webdesign | Webhosting: Český hosting | mail | adm