Liška Jan
e-mail: info@restgast.cz
Tel.: +420 608 029 755
IČ: 734 01 625
DIČ: 7810251889

Zdenek Řáda
Tel.: +420 776 626 810
Marketing


Poradenství v gastronomii a projekty

anglická verze anglická verze německá verze

Vztahy zaměstnanců se zaměstnavatelem

zpět na předchozí stránku

Každý kdo si vyzkoušel roli zaměstnavatele ví, že úspěšná spolupráce se zaměstnancem vede k hladkému chodu podniku a spokojenosti zákazníků. Ač se to zdá býti velice jednoduchá fráze a mnoho lidí v tom nevidí žádný větší problém, skrývá se za touto předchozí větou mnoho úsilí, času a práce, aby tomu tak opravdu bylo.

Zaměstnavatel, nebo vedoucí pracovník musí být dobrý psycholog a naprostý profesionál, jelikož právě tím vzniká předpoklad, že od samého počátku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem budou mít všechny pracovní činnosti zaměstnance jen vzestupnou tendenci. Tím je myšleno stálé plnění základních povinností zaměstnance, zdokonalování se v jeho profesi, stálému plnění pracovní úkolů bez předchozího upozornění a dodržování etických zásad k firmě a především k zákazníkovi.

Zaměstnavatel musí být od začátku připraven na pracovní poměr tím, že bude mít připraveny veškeré dokumenty předcházející uzavření pracovní smlouvy. Tím se hned při nástupu do zaměstnání vyjasní práva a povinnosti mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Svým způsobem je to ochrana zaměstnavatele při řešení vyskytnutých problémů, které poté dokáže řešit podle předem daných a jasných pravidel, ale také na ochranu zaměstnance, který se následně nemusí divit a být překvapen, že jeho nadřízený po něm chce plnit činnosti o kterých nic neví a o kterých nebyla na začátku pracovního vztahu řeč.

Opatření ohledně určitých pravidel pracovního poměru mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem se může pro některé jevit jako represivní,ale vytvoření jasných podmínek od začátku pracovního vztahu jsou spíše preventivního charakteru a konečný dopad na samotný chod podniku by měl být kladný a tím pádem pro všechny zúčastněné strany vytvořením čistějšího pracovního klimatu.

Firma Restgast Vám může doporučit jak předejít nepříjemným situacím spojené s řešením pracovních vztahů mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ale i mezi zaměstnanci na pracovišti.Vyvarujte se tak negativnímu dopadu řešení krizových situací na hladký chod Vašeho podniku a případné ztráty klientů a postupnému klesání kvality poskytovaných služeb. Naše poradenství Vám může vše ulehčit a tak se dál budete soustředit na řízení Vašeho podniku a zabývat se nápady, které budou přínosem ke stálé spokojenosti Vašich zákazníků.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© RestGast | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign Karlovy Vary

© RestGast | mapa webu | © Webdesign: 2M STUDIO s. r. o. webdesign | Webhosting: Český hosting | mail | adm