Liška Jan
e-mail: info@restgast.cz
Tel.: +420 608 029 755
IČ: 734 01 625
DIČ: 7810251889

Zdenek Řáda
Tel.: +420 776 626 810
Marketing


Poradenství v gastronomii a projekty

anglická verze anglická verze německá verze

úvodní stránka » články » KLASIFIKACE HOTELŮ

KLASIFIKACE HOTELŮ

22.02.2010 Pro provozovatele hotelů a restaurací v České republice je toto unikátní příležitost zařadit se mezi více než 17 000 klasifikovaných zařízení v Německu a Rakousku a zatím nespecifikovaného počtu hotelů v Maďarsku. Česká republika, Německo, Maďarsko a Rakousko se dohodly na společné klasifikaci pod hlavičkou "Hotelstars Union", platné od roku 2010. Současně probíhají jednání o přistoupení dalších států, mezi které bude pravděpodobně patřit od roku 2011 Švýcarsko a Švédsko.

Základem společné klasifikace je upravená německá klasifikace

Jen v Německu reprezentuje kvalitní služby více než 8000 ubytovacích zařízení. Je Certifikována téměř polovina veškeré ubytovací kapacity a Maďarsko systém přebírá od roku 2010 také. Po porovnání systému s naší klasifikací bylo rozhodnuto jej plně aplikovat.

Jak systém funguje a v čem se liší?

V podstatě hlavními rozdíly oproti původní klasifikaci je velká flexibilita systému. Každé zařízení se nejprve klasifikuje podle kontrolních listů. Ty se skládají z povinných a nepovinných bodů pro každou třídu tak, jak jsme byli zvyklí. Flexibilita spočívá v tom, že nepovinných bodů je poměrně velké množství a každý hotel se tedy může rozhodnout, které prvky jsou pro jeho klientelu nejdůležitější. Ti, kteří splňují více než jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, pak mohou získat v každé třídě ještě označení Superior. Přecházíme tak od klasifikace „KO“, která striktně hoteliéry limitovala a bránila některým menším ubytovacím zařízením se do systému zařadit, k systému „OK“, který za jasných podmínek umožňuje jeho využití široké škále ubytovacích zařízení, při zachování transparentnosti služby a ochrany spotřebitele.

Významná marketingová podpora

Systém klasifikace bude certifikovaným zařízením nabízet také nemalou marketingovou podporu. Ta se soustředí hlavně na online podporu a propagaci v rámci všech domácích i mezinárodních veletrhů, kde vystavuje agentura CzechTourism. Z online podpory je důležité jmenovat hlavně oficiální stránky www.hotelstar­s.cz, které nabízí návštěvníkům v šesti světových jazycích nejen přehledné informace o službách vybavenosti klasifikovaných zařízení, ale také jejich seznam a přímé propojení na jejich webové stránky, tedy možnost přímé rezervace. Dále se pracuje na tom, aby certifikovaná ubytovací zařízení byla viditelně označena a odlišena od ostatních na většině významných rezervačních portálů, jako oficiálně certifikovaná. V současné době jsou podporovány a rozlišeny na webových portálech www.expedia.com, www.czecot.com, www.hotelquide­.cz, www.firmy.cz, www.dohotelu.cz, www.dopenzionu.cz a od ledna www.hrs.com.. Připravuje se rozšíření spolupráce i s dalšími internetovými portály jak na národní, tak i mezinárodní úrovni.

Materiál Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení byl vytvořen ve spolupráci Asociace hotelů a restaurací ČR, Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách UNIHOST, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu – CzechTourism.

Článek připravil:Gas­tronomický tým RestGast.cz

Zdroj: HOTELSTARS.CZ

 
 

« kompletní seznam článků

 

nahoru vytiskni stránku

 

© RestGast | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign Karlovy Vary

© RestGast | mapa webu | © Webdesign: 2M STUDIO s. r. o. webdesign | Webhosting: Český hosting | mail | adm