Liška Jan
e-mail: info@restgast.cz
Tel.: +420 608 029 755
IČ: 734 01 625
DIČ: 7810251889

Zdenek Řáda
Tel.: +420 776 626 810
Marketing


Poradenství v gastronomii a projekty

anglická verze anglická verze německá verze

úvodní stránka » o firmě

O firmě RestGast

Na začátku firmy vzniku firmy Restgast byla myšlenka jak pozitivně ovlivnit malé a střední podnikání v oblasti gastronomie. V této velice specifické sféře podnikaní jako je gastronomie je obvláště důležité, aby zákazníkovi byli poskytnuty kvalitní služby za co nejpřijatelnější cenu.

Dodržování standardů kvality, jejich stálému zdokonalování a splňování všech podmínek k provozu gastronomického zařízení je prvním krokem ke spokojenosti zákazníka, dobrému jménu firmy a k přílivu nových klientů.

Cesta k uspokojení majitele, nebo provozovatele daného zařízení jako je náhle prosperující podnik tzn. velká návštěvnost, popularita, finanční zajištění apod. je v případě otevření nového provozu rychlá a bezproblémová.

V případě fungujícího provozu jsou všechny negativní aspekty, které mohou vést k odlivu klientů snadno přehlédnutelné a nepřikládá se k nim velká pozornost.Pokud ale nastanou z nezjištěných důvodů problémy týkajících se malé obsazenosti či návštěvnosti, odlivu zákazníků a pomalému leč pochopitelnému poklesu tržeb je tato cesta na výsluní mnohonásobně obtížná a velice finančně i časově náročná. V některých případech sebevětší úsilí a práce nemusí nést to pravé ovoce a můžou se následně vynaložené finanční prostředky míjet účinkem.

Proto se firma Restgast zaměřuje a klade důraz na stálé dodržování základních podmínek pro provoz gastronomického zařízení, na dodržování standardů kvality poskytovaných služeb, jejich dalšímu zdokonalování, postupnému rozvoji firmy, také na ekonomickém zázemí firmy tedy na provozní náklady, které jsou úzce spojené s hladkým provozem daného podniku gastronomického typu a v neposlední řadě také na dodržování etického kodexu všech zaměstnanců k firmě a zákazníkům.

 

nahoru vytiskni stránku

 

© RestGast | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign Karlovy Vary

© RestGast | mapa webu | © Webdesign: 2M STUDIO s. r. o. webdesign | Webhosting: Český hosting | mail | adm