Liška Jan
e-mail: info@restgast.cz
Tel.: +420 608 029 755
IČ: 734 01 625
DIČ: 7810251889

Zdenek Řáda
Tel.: +420 776 626 810
Marketing


Poradenství v gastronomii a projekty

anglická verze anglická verze německá verze

úvodní stránka » články » HACCP analýza kritických bodů

HACCP analýza kritických bodů

28.02.2007 Se vstupem České Republiky do EU se změnila legislativa zabývající se předpisy k výrobě pokrmů ve všech gastronomických provozech. Největší změna nastala v zavádění kritických bodů ( HACCP pozn. Převzato z anglického výrazu Hazard Analysis Critical Control Points ).

##Co vše analýza kritických bodů HACCP od RestGast obsahuje? RestGast.cz vám problematiku HACCP vysvětlí a odborně poradí, jak tento systém zavést a dále jej spravovat a kontroly evidovat. Analyzujeme, zpracujeme a zavedeme systém kritických bodů HACCP. Proškolíme personál, vysvětlíme proč je tento systém důležitý a jak si vše usnadnit tak, aby se zaměstnanci dále věnovali svým pracovním povinnostem. Provedení analýzy kritických bodů Nalezení kritických bodů Stanovení znaků a hodnot kritických mezí pro každý kritický bod Určení způsobu sledování hodnot a znaků Stanovení nápravných opatření při překroční kritických mezí Stanovení ověřovacích postupů Zavedení evidence a dokumentace postupů a záznamů Odborné proškolení zaměstnanců ##HACCP jako ochrana zákazníků Vytváření a zavedení kritických bodů je určené na ochranu zdraví klientů navštěvující konkrétní podnik a na ochranu provozovatele před možnými postihy orgánů státní správy, kterým tak doloží, že v jeho provozovně nemohlo dojít k ohrožující situaci zdraví zákazníka. Tím systém chrání dobré jméno provozovny a její samotné existence. ##Co jsou kritické body HACCP? Kritické body ? Hazard Analysis and Critical Control Points slouží k identifikaci a předcházení nebezpečím spojených s provozem gastronomických zařízení. Jde především o zamezení poškození zdraví strávníků, ale i personálu. Hlavním cílem analýzy kritických bodů je identifikovat možná nebezpečí a účinně jim předcházet pomocí systému kontrol procesu skladování, výroby a veškerého zacházení se surovinami a hotovými pokrmy. Chcete zpracovat analýzu kritických bodů pro svou provozovnu za super cenu od 3.990 Kč včetně proškolení personálu? "Kontaktujte nás!":http://www.restgast.cz/kontakt ##Zajímavost o HACCP Systém kritických bodů HACCP byl vyvinut v Americe. Měl původně sloužit k zajištění bezpečnosti a kvality potravin a surovin pro kosmonauty při expedicích NASA do vesmíru. Proč zavádět kritické body? Připravi: Gastronomický tým RestGast.cz
 
 

« kompletní seznam článků

 

nahoru vytiskni stránku

 

© RestGast | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign Karlovy Vary

© RestGast | mapa webu | © Webdesign: 2M STUDIO s. r. o. webdesign | Webhosting: Český hosting | mail | adm