Liška Jan
e-mail: info@restgast.cz
Tel.: +420 608 029 755
IČ: 734 01 625
DIČ: 7810251889

Zdenek Řáda
Tel.: +420 776 626 810
Marketing


Poradenství v gastronomii a projekty

anglická verze anglická verze německá verze

úvodní stránka » články » KLASIFIKACE HOTELŮ

KLASIFIKACE HOTELŮ

22.02.2010 Pro provozovatele hotelů a restaurací v České republice je toto unikátní příležitost zařadit se mezi více než 17 000 klasifikovaných zařízení v Německu a Rakousku a zatím nespecifikovaného počtu hotelů v Maďarsku. Česká republika, Německo, Maďarsko a Rakousko se dohodly na společné klasifikaci pod hlavičkou "Hotelstars Union", platné od roku 2010. Současně probíhají jednání o přistoupení dalších států, mezi které bude pravděpodobně patřit od roku 2011 Švýcarsko a Švédsko.

##Základem společné klasifikace je upravená německá klasifikace Jen v Německu reprezentuje kvalitní služby **více než 8000 ubytovacích zařízení**. Je Certifikována téměř **polovina veškeré ubytovací kapacity** a Maďarsko systém přebírá od roku 2010 také. Po porovnání systému s naší klasifikací bylo rozhodnuto jej plně aplikovat. ##Jak systém funguje a v čem se liší? V podstatě hlavními rozdíly oproti původní klasifikaci je **velká flexibilita systému**. Každé zařízení se nejprve klasifikuje podle kontrolních listů. Ty se skládají z **povinných a nepovinných bodů** pro každou třídu tak, jak jsme byli zvyklí. Flexibilita spočívá v tom, že nepovinných bodů je poměrně velké množství a **každý hotel se tedy může rozhodnout, které prvky jsou pro jeho klientelu nejdůležitější. Ti, kteří splňují více než jen povinná kritéria a minimální počet nepovinných kritérií, pak mohou získat v každé třídě ještě označení Superior**. Přecházíme tak od klasifikace "KO", která striktně hoteliéry limitovala a bránila některým menším ubytovacím zařízením se do systému zařadit, k systému "OK", který za jasných podmínek umožňuje jeho využití široké škále ubytovacích zařízení, při zachování transparentnosti služby a ochrany spotřebitele. ##Významná marketingová podpora Systém klasifikace bude certifikovaným zařízením nabízet také nemalou marketingovou podporu. Ta se soustředí hlavně na **online podporu a propagaci v rámci všech domácích i mezinárodních veletrhů, kde vystavuje agentura "CzechTourism":http://www.czechtourism.cz/**. Z online podpory je důležité jmenovat hlavně oficiální stránky "www.hotelstars.cz":http://www.hotelstars.cz/, které nabízí návštěvníkům v šesti světových jazycích nejen přehledné informace o službách vybavenosti klasifikovaných zařízení, ale také jejich seznam a přímé propojení na jejich webové stránky, tedy možnost přímé rezervace. Dále se pracuje na tom, aby **certifikovaná ubytovací zařízení byla viditelně označena a odlišena od ostatních na většině významných rezervačních portálů, jako oficiálně certifikovaná**. V současné době jsou podporovány a rozlišeny na webových portálech "www.expedia.com":http://www.expedia.com/default.asp, "www.czecot.com":http://www.czecot.com/cz/?id_tema=266, "www.hotelquide.cz":http://www.travelguide.cz/cz/ubytovani, "www.firmy.cz":http://www.firmy.cz/, "www.dohotelu.cz":http://www.dohotelu.cz/, "www.dopenzionu.cz":http://www.dopenzionu.cz/ a od ledna "www.hrs.com.":http://www.hrs.com/web3/. Připravuje se rozšíření spolupráce i s dalšími internetovými portály jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Materiál Oficiální jednotné klasifikace ubytovacích zařízení byl vytvořen ve spolupráci Asociace hotelů a restaurací ČR, Sdružení podnikatelů v pohostinství, stravovacích a ubytovacích službách UNIHOST, za podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR a České centrály cestovního ruchu - CzechTourism. Článek připravil:Gastronomický tým RestGast.cz **Zdroj:** "HOTELSTARS.CZ":http://www.hotelstars.cz/
 
 

« kompletní seznam článků

 

nahoru vytiskni stránku

 

© RestGast | © 2M STUDIO s. r. o. webdesign Karlovy Vary

© RestGast | mapa webu | © Webdesign: 2M STUDIO s. r. o. webdesign | Webhosting: Český hosting | mail | adm